Naše služby Deratizácia
je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší,
škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode
rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny,
pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr.
mor. 

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej
cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo
nežiadúcich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické
prostriedky. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom (koagulácia bielkovín,
cytolýza) ničia živú hmotu na predmetoch. Tým sa líšia od antiseptík,
ktoré majú aj humánne uplatnenie. Rozdiel medzi antiseptikom a
dezinficiens je často iba v koncentrácii účinnej látky, určujúcu mieru
toxicity a vhodnosť medicínskej aplikácie.

Dezinsekcia
je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a
iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať
epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov,
ploštíc, bĺch, vší, komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.),
ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na
poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.